Over de Loge

Onze loge is in 1962 opgericht door een groep vrijmetselaars uit de regio Harderwijk. Mannen die behoefte hadden om in een besloten sfeer bijeen te komen en te werken in verschillende graden aan zichzelf. In de loop der jaren is de loge gegroeid en telt nu ongeveer 25 leden. Het is gevarieerd gezelschap van mannen met verschillende culturele, religieuze en politieke functies. Ook de maatschappelijke achtergronden vormen een bont geheel. Een vruchtbare bodem dus voor verrijkende gesprekken die tijdens het zogenaamde "compareren" tot bloei komen!

Over de naam van onze loge is lang overleg geweest. Meerdere namen zijn bij de oprichting besproken, zoals; Arbeid adelt, de Vale Ouwe, Het Licht, de Wijde Blik, De Verlichting, Carolus Linnaeus, de Hoeksteen en Fiat Lux. Deze laatste naam werd gekozen en de tweede keus werd Flevo. Fiat Lux werd echter niet door het hoofdbestuur geaccepteerd, omdat er reeds een onregelmatige werkende loge onder die naam opereerde. Dus werd de naam Flevo.

De kleuren van de loge zijn paars en geel. Harderwijk ligt op de rand van de Veluwe en de Flevopolder. Paars staat voor de kleur van de vele omliggende heidevelden en geel staat voor de uitgestrekte koolzaadvelden.

Iedere donderdagavond komt de loge bij elkaar in een besloten sfeer. De avonden zijn te verdelen in zogenaamde comparitieavonden en open loges. Tijdens een comparitieavond wordt er door één van de broeders een bouwstuk opgeleverd. In beginsel Kunnen alle onderwerpen aan de orde komen. Zo kan het een vrijmetselaarsonderwerp zijn, maar vaak ook onderwerpen van maatschappelijke aard. Vaak wil iemand, in de beslotenheid van de loge, de broeders over zijn eigen gedachten of diepere gevoelens vertellen. Naast de comparities hebben wij ook Open Loges. Een Open Loge is niet open in de zin van algemeen toegankelijk voor buitenstaanders. Het is een bijeenkomst waarin op een plechtige wijze ritueel wordt geopend, er een ritueel wordt opgevoerd en weer wordt afgesloten. Deze Open Loge vindt plaats in een speciale ruimte binnen het logegebouw.