• Welkom bij loge Flevo

    Welkom bij loge Flevo

Loge Flevo bij dodenherdenking 4 mei

Een delegatie van Loge Flevo neemt deel aan de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op de Algemene Begraafplaats aan het Oosteinde in Harderwijk. Namens de Loge worden er door Broeders van de Loge bloemen gelegd bij het monument. Ten tijde van de 2e wereldoorlog bestond Loge Flevo nog niet, echter de oorlog heeft een enorme impact op de Vrijmetselarij in Nederland gehad.

De bezettingsautoriteiten hebben bij hun beschikkingen van 3 en 4 septemeber alle bezittingen van de Vrijmetselarij en de Loges in beslag genomen en de Loges ontbonden verklaard. De Nazi´s in 1940 waren, zoals totalitaire regiems in het algemeen, de Vrijmetselaars niet goedgezind. Op plaatsen waar het vrijdenken niet op prijs wordt gesteld, wordt de Vrijmetselarij onderdrukt en soms verboden. Onder de slachtoffers van de 2e wereldoorlog bevonden zich diverse vrijmetselaren die zich hebben verzet, waaronder de Grootmeester, Hermanus van Tongeren. De Grootmeester, de landelijke voorzitter, werd reeds in maart 1941 in Sachsenhausen omgebracht.

Aangezien de leden van Loge Flevo het van groot belang achten om de oorlogsslachtoffers te herdenken en waarde van vrijheid en democratie te benadrukken neemt een afvaardiging deel aan deze jaarlijkse herdenking. Dit is een van de weinige momenten dat de Loge als geheel naar buiten treedt. Het belang van vrijdenken is een gedeelde waarde, verder worden binnen de Vrijmetselarij juist individuele meningen en opinies gedeeld en onderling gerespecteerd.

Loge Flevo bij dodenherdenking 4 mei